Alle regte voorbehou / All rights reserved

2019 © Dorslandtrekvereniging Swartbooisdrift Gesels met ons op Gebruiksterme Privaatheidsbeleid/
Tuisblad Swartbooisdrift Kontak ons


Swartbooisdrift Dorslandtrekvereniging

Webblad onderhou deur Dorslandtrekvereniging Swartbooisdrift


Privaatheidsbeleid en Gebruiksterme

Die inligting op hierdie webwerf is slegs vir algemene inligting. Terwyl die Dorslandtrekvereniging Swartbooisdrift poog om die inligting op datum te hou en reg te stel, lewer dit geen voorstelle of waarborge van enige aard, uitdruklik of geïmpliseer nie, oor die volledigheid, akkuraatheid, betroubaarheid, geskiktheid of beskikbaarheid met betrekking tot die webwerf of die inligting , produkte, dienste of verwante grafika wat op die webwerf vir enige doel gebruik word. Enige vertroue wat u op sodanige inligting plaas, is dus op eie risiko.

In geen geval sal ons aanspreeklik wees vir enige verlies of skade, insluitend sonder beperking, indirekte of gevolglike verlies of skade, of enige verlies of skade wat voortspruit uit die verlies van data of winste voortspruitend uit of in verband met die gebruik van hierdie webwerf .

Via hierdie webwerf kan u skakel na ander webwerwe wat nie onder die beheer van die Dorslandtrekvereniging Swartbooisdrift is nie. Ons het geen beheer oor die aard, inhoud en beskikbaarheid van die webwerwe nie. Die insluiting van enige skakels impliseer nie noodwendig 'n aanbeveling of onderskryf die standpunte wat in hulle uitgespreek word nie.

Alle pogings word aangewend om die webwerf gelaai te hou. Die Dorslandtrekvereniging Swartbooisdrift dra egter geen verantwoordelikheid vir en sal nie aanspreeklik wees vir die feit dat die webwerf tydelik onbeskikbaar is weens tegniese probleme buite sy beheer.


Persoonlike inligting:


Die Dorslandtrekvereniging Swartbooisdrift sal nie u persoonlike inligting aan derde partye verkoop, versprei of verhuur nie tensy ons u toestemming het of deur die wet vereis word om dit te doenKopiereg:


Hierdie webwerf se inhoud is kopiereg van die Dorslandtrekvereniging Swartbooisdrift. Ontwerp en bronkode is die kopiereg van Paul van der Merwe © Paul van der Merwe 2019. Alle regte voorbehou. Enige herverdeling of reproduksie van ‘n deel of al die inhoud in enige vorm is verbode behalwe die volgende:


• U mag slegs druk of aflaai na 'n plaaslike hardeskyf, uittreksels vir u persoonlike en nie-kommersiële gebruik.

• U mag die inhoud vir individuele gebruik vir individuele derde partye kopieer. U mag nie, behalwe met ons uitdruklike skriftelike toestemming, die inhoud versprei of kommersieel gebruik nie. U mag dit ook nie oordra of op enige ander webwerf of ander vorm van elektroniese herwinningstelsel stoor nie.